KJØPSBETINGELSER – SÆRSKILT AVTALTE VILKÅR

Generelt 
De her angitte vilkårene regulerer kundens bruk av varer og tjenester levert av Sharif.no, heretter kalt Sharif. Disse vilkårene gjelder for alt salg fra Sharif så lenge ikke annet er skriftlig avtalt partene imellom. www.sharif.no er en internetttjeneste fra Sharif as. Vi leverer i hele Norge.

 
Priser og levering 
Bestille varer gjennom oss skal være en enkel løsning for deg som kunde. Spar tid og penger. 
 
Alle priser er oppgitt inkl. mva. og miljøavgifter, med mindre annet er nevnt. Prisene er i stadig forandring og vi tar derfor forbehold om prisendring som følge av endrede priser fra våre leverandører, og endrede kurser. Vi gjør oppmerksom på at vi på nåværende tidspunkt ikke leverer utenfor Norge. Prisene er oppgitt i NOK (norske kroner). 
 
Vi forbeholder oss rett til leveringsnekt på samtlige varer med bakgrunn i prissvingninger og lagersituasjon. Alle leveringstider som blir oppgitt av oss må anses som veiledende. Med leveringstid menes medgått tid til plukking, pakking og forsendelsestid. Eventuell produksjon og tidspunkt for ankomst av vare til vårt lager, kommer i tillegg før innlevering av forsendelsen til transportør. Når tid er oppgitt i antall dager, menes hverdager og befraktere tid kommer alltid i tillegg. Vår leveringstid er omtrent 7  virkedager . Bestillinger som mottas før kl 12:00 på mandag til torsdag, kommer til å bli behandlet samme dag. Bestillinger som mottas fredag, lørdag og søndag vil bli behandlet første kommende mandag. Det må påberegnes noe lengre leveringstid i sesongen. 
 
Vi forbeholder oss retten til å avvike oppgitt leveringstid uten nærmere varsel. Eventuelle prisendringer som skjer etter bestillingstidspunkt, får ikke tilbakevirkende kraft. Vi tar forbehold om mulig skrive-/trykkfeil. Dersom det forekommer skrive- eller trykkfeil av vesentlig størrelse fra Sharif`s side, kan dette endres uten unntak, dersom kunden blir gjort oppmerksom på forholdet på forhånd og innen rimelig tid etter at feilen er oppdaget. 

Våre til leveringsmuligheter

Dekkene leveres til alternativ adresse:   Angi adresse som du ønsker dekkene skal leveres til.
Dekkene leveres direkte til Sharif utsalgssted: Adresse, Kloppaveien 16, 1472 Fjellhamar.

Montering av varer
Montering av varer må avtales direkte med Sharif sin utsalgssted etter kjøp .

Kundens plikter 
Den som er registrert som kunde hos Sharif, er ansvarlig for betaling av de ytelser Sharif`s eller Sharif`s samarbeidspartnere leverer i henhold til nærværende vilkår. Ansvaret omfatter også andres bruk av kundens tilgang, herunder uvedkommende bruk, så fremt det ikke kan påvises at uvedkommende bruk er muliggjort gjennom uaktsomhet fra Sharif`s side. Kunden er også selv ansvarlig for å sørge for korrekt og tilstrekkelig informasjon blir gitt, for at Sharif skal kunne levere korrekt vare. Skulle kunden ønske å heve/endre kjøpet etter at varen er blitt sendt ut, fraskriver Sharif seg alt ansvar for økonomisk belastning ved befraktning og kunden må dekke dette selv. Kunden er også pliktig til å være tilstede personlig under levering. 
 
Reklamasjon 
Før feil melder seg til Sharif, bør kunden undersøke om feilen skyldes forhold på kundens side. Dersom kunden kan godtgjøre at produktet ikke fungerer slik Sharif har beskrevet at det skal gjøre, må kunden melde dette til Sharif, slik at Sharif kan iverksette tiltak for avhjelp. Kunden mister sin rett til å gjøre en mangel gjeldende dersom han ikke gir Sharif melding innen rimelig tid etter at han oppdaget eller burde oppdaget mangelen. Ved befraktning er også kunden selv ansvarlig for å påse at varen er i forventet stand og uten evt. skader ved mottak. Kunden er pliktig til å kontrollere varen før fraktbrevet signeres, slik at evt. skader blir påført fraktbrevet. Etter signering og mottak står ikke lenger Sharif ansvarlig på noen måte for evt. skader under frakt. 

Vi påtar oss intet ansvar for skader som oppstår ved feil bruk av våre produkter.  
 
Ved tilbakesending av vare skal dette gjøres på lik måte som ved utsending, dvs.; varen skal være pakket inn og beskyttet under frakt. Ved skader underlevering som skyldes dårlig vern av varen, altså for dårlig innpakking i forhold til forventet tilbakebetaling, gjort av kunden vil Sharif kunne belaste summen som skal føres til kunden. 
 
Varer som har blitt påsatt og brukt, vil ikke kunne tilbakeleveres av annen grunn enn fabrikasjonsfeil. All annen montering og bruk blir satt på som udvendig belastning på varen før tilbakelevering og vil få konsekvenser for refundering. 
 
Dersom du har mottatt et produkt med feil eller mangler, må du sende oss e-post.Du vil så motta et reklameskjema. I dette skjemaet beskriver du hva saken gjelder. OBS! husk å fylle ut ordrenummeret som du har fått på ordrebekreftelsen. Du vil så motta et returnummer av oss på e-post. Når du har mottatt returnummeret, sender du varen tilbake til oss. Det er viktig at du fyller ut returnummeret på forsendelsespapirene. 
 
Vi besvarer kun reklamasjoner som kommer via e-post: retursharif@outlook.com
 
Avhjelp 
Sharif skal snarest mulig etter å ha blitt kjent med en mangel ved produkt levert av Sharif, iverksette tiltak for å rette på mangelen. Hvis kunden på eget initiativ iverksetter tiltak for å utbedre mangelen ut over det som måtte være avtalt skriftlig med Sharif, betaler ikke Sharif disse utgiftene.  
 
Angrefrist 
Angrerettloven gjelder kun ved forbrukerkjøp. Frakt/returkostnadene bæres av forbrukeren (jf. Angrerettloven § 15 første ledd). Frakt/returkostnader er for øyeblikket 1600kr. I tillegg

kan det påløpe mer kostnader som må dekkes av forbrukeren.
 
Dersom du ønsker å returnere ditt produkt med hjemmel i angreretten i kjøpsloven, må du sende oss e-post. Du vil så motta returskjemaet med et returnummer på e-post. Når du har mottatt returnummeret, sender du varen tilbake til oss. Det er viktig at du fyller ut returnummeret på forsendelsespapirene. 
 
Sendes til e-post: retursharif@outlook.com  
 
Ekstraordinære forhold 
Sharif er kun ansvarlig for tap for varen, dersom det er feil eller mangler. Dette gjelder likevel ikke hvis Sharif godtgjør at mangelen skyldes forhold utenfor Sharif`s kontroll, og som Sharif ikke med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgene av.  
 
Sharif er ikke ansvarlig for mindre indirekte tap som følge av mangler med tapet som er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra Sharif`s side.  
 
Ved forbrukerkjøp kan ikke vilkårene være dårligere enn vilkårene i loven, jfr. Lov om forbrukerkjøp av 2002-06-21 nr. 34.  
 
Salgspant/Betalingsvilkår 
Sharif har salgspant i de solgte varer som sikkerhet for sitt krav på kjøpesummen med tillegg av leie og kostnader, jfr. pantelovens §3-14 flg.  
 
Endringer i vilkårene 
Sharif forbeholder seg retten til å endre nærværende vilkår, herunder som følge av endringer i lovgivningen.  
 
Personvern 
Sharif vil gjøre sitt beste for å sikre informasjonen vi har registrert om våre kunder. All informasjon er lagret med sterk sikkerhet og ikke tilgjengelig for publikum på noen måte. 
 
Force  majeur  
Er Sharif forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering eller bli en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den så som brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon , beslag. . , valutarestriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følger av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er Sharif fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum.